HBO informatica op de Hogeschool Rotterdam

Goedendag,

Als u mij kent of mijn CV hebt bekeken zult u al gezien hebben dat ik HBO informatica heb gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Na een lang beraad waar Leiden en Rotterdam aan elkaar afgewogen werden is het Rotterdam geworden o.a. vanwege gemak (redelijk dicht bij huis), gezelschap (een goede vriend ging ook naar Rotterdam) en het feit dat de informatica opleiding in Rotterdam al vele jaren bestaat, hierom verwacht je dan dat ze weten wat ze aan het doen zijn.

Echter dat viel niet altijd terug te vinden. Hoewel de lessen inhoudelijk van degelijke kwaliteit zijn (sommige iets meer dan anderen…) is de administratieve rompslomp hieromheen bijna bedroevend te noemen. Meer dan eens kwam het voor dat je rooster niet  klopte of in ieder geval niet overeen kwam met het rooster van de leraar (als je je rooster al had), cijfers invoeren/publiceren had geen haast (hoewel dit richting het einde wel steeds vlotter ging) en algehele indicaties van knulligheid (wel eens 50 leerlingen in een lokaal voor 30 mensen proberen te stoppen?).
Maar dit is natuurlijk allemaal relatief. Zonder ervaring van andere scholen kan ik niet beweren of de HRO beter of slechter is die anderen. Ik kan wel zeggen dat als ik geen toestemming had gekregen om begin van het 2e jaar mijn stage te gaan doen ik een andere school had opgezocht.

Dit was niet nodig, ik kreeg mijn toestemming en ik ben stage gaan lopen bij Vendit B.V. Dit bedrijf heeft een MicroSoft verdienmodel, ze maken een (generiek) programma en bieden dit dan aan. In dit geval is het een softwarepakket voor winkelbedrijven dat alle andere software (redelijk) overbodig maakt. Vendit was bezig om hun software van DOS naar Windows te brengen met C#. De standaard programmeurs waren hard bezig om kritieke onderdelen te schrijven, maar klanten vroegen om rapportages en op dit punt werd ik ingezet. Mijn taak was om de klant een overzicht te bieden van alle relevante informatie betreft zijn winkel en zijn financiën totdat er een uitgebreide rapportagemodule gemaakt kon worden. Om rapportages nog zo overzichtelijk mogelijk te krijgen en een gebruiker niet dood te gooien met informatie moest deze kunnen kiezen welke informatie hij te zien wilde hebben. Aan mij de taak om de software zo op te bouwen dat er dynamisch met tabellen gewerkt kon worden. Als een klant de omzet, winst, belasting etc. van categorie A wilde zien moest de software er voor zorgen dat dit op het scherm kwam, maar ook dat andere informatie achterwege bleef. Dit alles natuurlijk op een zo overzichtelijk mogelijke wijze.
5 Maanden heb ik gestoeid met MSSQL (hoewel een affiniteit met data, was deze database toen nog nieuw voor me) en C# met zijn plug-ins (we kregen les in Java op school, maar Visual Studio had ik nog nooit geopend voor deze opdracht), maar het is gelukt met behulp van de vriendelijke programmeurs die daar al werkten.
Mijn begeleiding via school was niet helemaal top. Ik kreeg iemand toegewezen waar ik nog nooit les van had gehad. Ik heb deze man drie keer ontmoet in de eerst twee maanden, ik heb hem drie keer mogen vertellen wie ik ben, wat ik aan het doen ben en waar ik dit doe. Hierna heeft hij gezegd dat ik niet langs hoef te komen als ik dat niet nodig vind. Aangezien ik heel goed op mezelf kan werken heb ik besloten om dus niet meer langs te komen. Aan het eind van het project heb ik weer contact met hem gezocht om hem te informeren over alle (administratieve) taken die uitgevoerd moeten worden omtrent een stage. Ik heb aangetoond dat alle taken die mijn verantwoordelijkheid waren, waren voldaan en dat er enkel nog wat taken van hem open stonden en wat hij hier mee wilde doen. Na een korte discussie over verantwoordelijkheden is het stilgevallen en heb ik een mooie “8” op mijn cijferlijst gekregen….dank u wel?

Na het succesvol afronden van deze stage was het tijd om een minor te kiezen. Hoewel mijn voorkeur bij data ligt heb ik toch niet de voor de hand liggende minor gekozen, omdat ik niet het idee had dat deze minor interessant genoeg was. Ik heb daarentegen samen met een klasgenoot gekozen voor webtechnologie, maar wel met de voorwaarde dat we een serieuze taal gebruikten (geen php/html/css/javascript gebaseerde activiteiten). Hoewel er natuurlijk altijd css, html en javascript komt kijken als je een serieuze website maakt is de basis voor dit project ASP.NET met behulp van C# en Linq. Samen met twee Maartens (waarvan één een klasgenoot was) hebben we een functionele website gemaakt voor een IT freelance bedrijf, IT 24-7. Het doel van deze site is om projecten, tijdregistratie, klanten, financiën en dergelijke administratieve informatie bij te houden. Hierbij konden klanten dus inzicht krijgen in, bijvoorbeeld, de kosten, maar konden de freelancers hun uren registreren of zich aanmelden voor een project dat ze interessant lijkt. De admin (onze opdrachtgever) kon ook nog facturen genereren op basis van de uren gedraaid in een project, of een overzicht opzoeken van welke projecten lopen en hoeveel uren daar al in zijn gaan zitten.
Dit project was erg belangrijk en erg intensief en hierbij zijn we ook tegen grote problemen aangelopen. Zo ver zelfs dat we bijna op het punt stonden om het te laten vallen en elk een eigen weg in te slaan. Gelukkig hebben we onze problemen kunnen oplossen en met hard werk en een intieme samenwerking is het toch nog gelukt om het project succesvol af te ronden, waarbij ik wil benadrukken dat zonder Maarten de Keizer dit nooit was gelukt.
Bij dit project werkten we voor het eerst met Scrum als projectmanagement en hoewel we het niet exact toepasten zoals de bedoeling was vond ik het een prettige, duidelijke en overzichtelijke manier van werken en hoop in de toekomst hier nog eens vaker mee te mogen werken. Mijn belangrijkste activiteiten bij dit project waren het ontwikkelen, ontwerpen en onderhouden van de onderliggende database (MSSQL), het ontwikkelen in C# (ASP MVC en Linq) en wat javascript.

Als laatste grote activiteit op de HRO was er nog het afstudeerproject, maar aangezien dit verhaal al vrij lang is geworden en ik bang ben dat het nog veel groter wordt als ik mijn afstudeerverhaal hier aan vast plak heb ik besloten om dat in een nieuw bericht uit te werken.

Met vriendelijke groet,

Steven de Jong